Wat is Bijtelling en wanneer moet je het betalen?

Vaartland.nl Arnold
9 december 2019

Door Arnold

Je hebt het vast wel eens gehoord in een reclame van een nieuwe auto: “Je betaalt maar ..% bijtelling.” Maar wat is bijtelling nou eigenlijk en wanneer moet je het betalen? In deze blog geven we je antwoord op deze vragen.

Wat is bijtelling?

Bijtelling is een bedrag dat betaald moet worden wanneer een auto die op naam van de zaak staat, privé gebruikt wordt voor meer dan 500 kilometer per jaar. Wanneer een auto van de zaak voor meer dan 500 kilometer per jaar voor privédoeleinden gebruikt wordt, spreekt men van loon in natura. Omdat je belasting moet betalen over je loon is de bijtelling bedacht. Wanneer je een eigen onderneming hebt met een auto van de zaak, dan wordt de bijtelling opgeteld bij de winst. Het bedrag waarover je belasting moet betalen wordt hierdoor verhoogd waardoor je meer belasting moet betalen.

Hoe wordt de hoogte van de bijtelling bepaald?

De hoogte van de bijtelling hangt af van een aantal verschillende factoren. Namelijk de catalogus waarde (dit is de prijs van de auto wanneer je deze nieuw zou kopen), het bijtellingspercentage (4% voor elektrische auto’s en 22% voor alle overige auto’s). Voor elektrische en hybride auto’s die voor 1 januari 2014 op kenteken zijn gezet betaal je zelfs 0% bijtelling. Tenslotte heeft de belastingschijf waarin je zit invloed op de hoeveelheid bijtelling die je moet betalen.

Rekenvoorbeeld

Stel, je hebt een auto van de zaak met een catalogusprijs van 30.000 euro. Het is geen elektrische auto dus het bijtellingspercentage is 22%. Je hebt dan 22% van 30.000 = 6.600 euro aan bijtelling per jaar. Dit bedrag wordt bij uw belastbaar inkomen opgeteld. Wanneer je in de 3e schijf van de belasting zit moet je hierover dus 42% belasting betalen. Dit is 42% van 6.600 = 2.772 euro.

Wanneer je een auto van de zaak hebt die je voor privé doeleinden gebruikt kan je daar ook een eigen bijdrage aan leveren. Deze eigen bijdrage kan dan van de bijtelling worden afgetrokken. Stel dat je ervoor kiest om een eigen bijdrage van 1.500 euro te betalen dan moet je dus 42% belasting betalen over (6.600 – 1.500) = 5.100 euro.

Wanneer hoef je geen bijtelling te betalen?

Je hoeft geen bijtelling te betalen wanneer je een auto van de zaak voor minder dan 500 kilometer per jaar privé rijdt. Je moet dan wel een rittenregistratie bijhouden. Voor elke rit die je met de auto maakt moet je aangeven hoeveel kilometer deze was en of deze zakelijk of privé was, veel gedoe dus.

Andere uitzonderingen

Wanneer je auto van de zaak hebt die meer dan 15 jaar geleden voor het eerst in gebruik is genomen betaal je geen percentage over de cataloguswaarde maar over de dagwaarde. Dit komt omdat je voor zulke auto’s (door de zware milieulasten) 35% bijtelling moet betalen en dit is wel erg veel.

bijtelling blog vaartland

2026

Vanaf het jaar 2026 heeft de uitstoot van auto’s geen invloed meer op de hoogte van het bijtellingspercentage. Dus waar je nu maar 4% bijtelling betaalt voor elektrische auto’s ga je in 2026 ook 22% betalen. In de tussentijd blijft de bijtelling langzaam stijgen van 4% naar 22%. Dit wordt gedaan omdat de kosten voor de overheid groter zijn dan de milieuwinst die wordt behaald door het elektrisch rijden. Hieronder staat een overzicht van het percentage bijtelling dat betaald moet worden in de komende jaren voor elektrische en normale auto’s.

Elektrische Auto's 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bijtelling
Percentage
4% 8% 12% 16% 16% 16% 17%

22%

Auto's met Uitstoot 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bijtelling
Percentage
22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22%

Is bijtelling hetzelfde als BPM?

Nee, dit is niet hetzelfde. Bijtelling betaal je alleen voor auto’s van de zaak waar je meer dan 500 kilometer per jaar mee rijdt. BPM (belasting van personenauto’s en motorrijtuigen) betaal je wanneer je een voertuig in Nederland koopt of laat importeren vanuit het buitenland.

Tags:  

Contact met Vaartland.nl
Kan ik je helpen?
(nu bereikbaar)

Bereikbaarheid

Veel gestelde vragen

Team Vaartland.nl