Contact met Vaartland.nl

 

Wat is Bijtelling en wanneer betaal je bijtelling?

Vaartland.nl Jelle
12 maart 2024

Door Jelle Sluis

Meer artikelen van Jelle Sluis

Wat is bijtelling?
Hoe wordt de hoogte van de bijtelling bepaald?
Wanneer betaal je bijtelling? (wanneer bijtelling betalen?)
Hoe betaal je bijtelling? (bijtelling betalen)
Aan wie betaal je bijtelling?
Bijtelling berekenen
Hoe moet je de bijtelling auto berekenen?
Wanneer hoef je geen bijtelling te betalen?
Betaal je bijtelling per maand of per jaar?
Andere uitzonderingen

Je hebt het vast wel eens gehoord in een reclame van een nieuwe auto of als je een occasion wilt kopen: “Je betaalt maar ..% bijtelling.” Maar wat is bijtelling nou eigenlijk en wanneer moet je het betalen? In deze blog geven we je antwoord op deze vragen.

Wat is bijtelling?

Bijtelling is een bedrag dat betaald moet worden wanneer een auto die op naam van de zaak staat, privé gebruikt wordt voor meer dan 500 kilometer per jaar. Dit geldt voor nieuwe auto's en voor occasions van de zaak, zoals een BMW 3-serie.

Wanneer een auto van de zaak voor meer dan 500 kilometer per jaar voor privédoeleinden gebruikt wordt, spreekt men van loon in natura. Omdat je belasting moet betalen over je loon is de bijtelling bedacht.

Wanneer je een eigen onderneming hebt met een auto van de zaak, dan wordt de bijtelling opgeteld bij de winst. Het bedrag waarover je belasting moet betalen wordt hierdoor verhoogd waardoor je meer belasting moet betalen.

Als je zelf een occasion privé koopt hoef je geen bijtelling te betalen. Vind hieronder jouw droom occasion zonder bijtelling!

 

 
 
 
 
 

 

Hoe wordt de hoogte van de bijtelling bepaald?

De hoogte van de bijtelling hangt af van een aantal verschillende factoren.

Namelijk de catalogus waarde (dit is de prijs van de auto wanneer je deze nieuw zou kopen), het bijtellingspercentage (4% voor elektrische auto’s en 22% voor alle overige auto’s).
Voor elektrische occasions en hybride occasions die voor 1 januari 2014 op kenteken zijn gezet betaal je zelfs 0% bijtelling.

Tenslotte heeft de belastingschijf waarin je zit invloed op de hoeveelheid bijtelling die je moet betalen.

Wanneer betaal je bijtelling? (wanneer bijtelling betalen?)

Bijtelling wordt betaald door mensen die een zakelijke auto ook privé gebruiken. Dit geldt voornamelijk voor werknemers die een auto van de zaak ter beschikking hebben gesteld gekregen, maar deze ook voor privédoeleinden gebruiken.

Bijtelling is een bedrag dat bij het inkomen wordt opgeteld voor de belastingheffing, omdat het privégebruik van een zakelijke auto wordt beschouwd als een vorm van inkomen.

De bijtelling wordt maandelijks verrekend in de loonbelasting of inkomstenbelasting, afhankelijk van of de auto door de werkgever ter beschikking is gesteld.

De hoogte van de bijtelling wordt bepaald aan de hand van de cataloguswaarde van de auto, de CO2-uitstoot en het bijtellingspercentage dat van toepassing is op de auto. Deze percentages worden jaarlijks vastgesteld door de overheid.

Het is belangrijk om te weten dat de bijtelling alleen geldt voor het privégebruik van de auto. Als de auto alleen zakelijk wordt gebruikt, is er geen sprake van bijtelling.

 

Hoe betaal je bijtelling? (bijtelling betalen)

Als je een auto van de zaak rijdt en deze ook privé gebruikt, moet je rekening houden met bijtelling. Dit is een bedrag dat bovenop je belastbare jaarinkomen komt en waarover je inkomstenbelasting moet betalen. Hier zijn de stappen om bijtelling te berekenen:

  1. Cataloguswaarde van de auto: De bijtelling is een percentage van de cataloguswaarde van de auto. Voor elektrische auto’s geldt een lager bijtellingspercentage.
  2. Energieklasse (CO2-uitstoot): De hoogte van de bijtelling hangt af van de CO2-uitstoot van jouw auto. Hoe schoner de auto, hoe lager de bijtelling.
  3. Bruto jaarinkomen: Geef aan wat je bruto jaarinkomen is dat je van je werkgever ontvangt. De bijtelling komt bovenop je bruto inkomen, dus het kan zijn dat je in twee schijven inkomstenbelasting moet betalen.
  4. Eigen bijdrage: Als je een eigen bijdrage voor de leaseauto betaalt aan je werkgever, wordt dit in mindering gebracht op de fiscale bijtelling die je aan de Belastingdienst moet betalen.

Je kunt de netto bijtelling berekenen met behulp van online tools, zoals berekenen.nl.

Voer de benodigde gegevens in en ontdek hoeveel bijtelling je per maand moet betalen. Het kan voordelig of nadelig zijn, afhankelijk van je situatie!

Aan wie betaal je bijtelling?

De bijtelling wordt niet rechtstreeks betaald aan een specifieke persoon of bedrijf. Als je een auto van de zaak ook privé gebruikt, wordt de bijtelling toegevoegd aan je belastbaar inkomen.

Dit betekent dat je meer belasting moet betalen over dat extra inkomen.

Als de auto eigendom is van je werkgever, kunnen zij verantwoordelijk zijn voor het inhouden en afdragen van de bijtelling via je salaris.

Dus eigenlijk betaal je de bijtelling via belastingen aan de overheid.

Bijtelling

Bijtelling berekenen

Bijtelling betaal je aan de belastingdienst wanneer je een zakelijke leaseauto ook voor privé kilometers wilt gebruiken.

Alleen als je meer dan 500 kilometer per jaar met je zakelijke leaseauto privé rijdt moet je bijtelling betalen. Is dit niet het geval, dan betaal je dus geen bijtelling.

Bijtelling houdt dus in 'de fiscale kosten van het privégebruik van de auto'. Het bijtellingspercentage verschild van 0% tot 25% en is vooral afhankelijk van de uitstoot van je auto en en in welk jaar de auto op kenteken is gezet. 

Hieronder staat een overzicht van het percentage bijtelling dat betaald moet worden in de komende jaren voor elektrische en normale auto’s.

Elektrische Auto's 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bijtelling
Percentage
4% 8% 12% 16% 16% 16% 17%

22%

Auto's met Uitstoot 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bijtelling
Percentage
22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22%

 

Hoe moet je de bijtelling auto berekenen?

De netto bijtelling berekenen doe je al volgt: (Percentage bijtelling : 100) x de cataloguswaarde - de eigen bijdrage bijtelling = de fiscale bijtelling auto.

Rekenvoorbeeld bijtelling 1

Stel, je hebt een auto van de zaak met een catalogusprijs van 30.000 euro en het is geen elektrische occasion, maar bijvoorbeeld een benzine occasion, dan is het bijtellingspercentage 22%. Je hebt dan 22% van 30.000 = 6.600 euro aan bijtelling per jaar.

Dit bedrag wordt bij uw belastbaar inkomen opgeteld. Wanneer je in de 3e schijf van de belasting zit moet je hierover dus 42% belasting betalen. Dit is 42% van 6.600 = 2.772 euro.

Wanneer je een auto van de zaak hebt die je voor privé doeleinden gebruikt kan je daar ook een eigen bijdrage aan leveren. Deze eigen bijdrage kan dan van de bijtelling worden afgetrokken. Stel dat je ervoor kiest om een eigen bijdrage van 1.500 euro te betalen dan moet je dus 42% belasting betalen over (6.600 – 1.500 = 5.100) 0,42 x 5.100 = 2.142 euro.

Bijtelling berekenen voorbeeld 2

Je hebt een leaseauto met een cataloguswaarde van € 25.000, een bijtelling van 22% en je hebt een eigen bijdrage van € 1.200 per jaar. De fiscale bijtelling bedraagt dan: 22% van € 25.000 - € 1.200 = € 4.300 bijtelling per jaar.

Om de netto bijtelling te berekenen moet je dit bedrag vermenigvuldigd met het tarief inkomstenbelasting dat van toepassing is. Als het tarief voor de inkomstenbelasting bijvoorbeeld 42% is, dan is de netto bijtelling 42% van € 4.300, dus € 1.806,- per jaar.

Bijtelling berekenen voorbeeld 3

Op elektrische en hybride leaseauto's/leaseoccasions die voor 1 november 2014 op kenteken gezet zijn, kan een bijtellingspercentage van 0% gelden.

Kijk dus goed of je wel of geen bijtelling moet betalen voor je elektrische occasion of hybride occasion.

Wanneer hoef je geen bijtelling te betalen?

Je hoeft geen bijtelling te betalen wanneer je een auto van de zaak voor minder dan 500 kilometer per jaar privé rijdt. Je moet dan wel een rittenregistratie bijhouden.

Voor elke rit die je met de auto maakt moet je aangeven hoeveel kilometer deze was en of deze zakelijk of privé was, veel gedoe dus.

Met weinig gedoe je droom occasion vinden die perfect bij jou past? Gebruik onderstaande tool! 

Betaal je bijtelling per maand of per jaar?

De bijtelling wordt in principe maandelijks verrekend, meestal via de loonbelasting als je de auto van de zaak via je werkgever hebt.

Als je zelfstandig ondernemer bent of de auto op een andere manier privé gebruikt, wordt het vaak via de inkomstenbelasting verrekend, ook op maandelijkse basis.

Het bedrag van de bijtelling wordt verdeeld over de maanden van het jaar en op die manier maandelijks ingehouden op je salaris of verrekend met je inkomstenbelasting.

Andere uitzonderingen

Wanneer je auto van de zaak hebt die meer dan 15 jaar geleden voor het eerst in gebruik is genomen betaal je geen percentage over de cataloguswaarde maar over de dagwaarde.

Dit komt omdat je voor zulke auto’s (door de zware milieulasten) 35% bijtelling moet betalen en dit is wel erg veel.

 

Contact met Vaartland.nl
Kan ik je helpen?
(nu bereikbaar)

Je kunt ons bereiken op ons telefoonnummer: 0182-343731

Bereikbaarheid

Veel gestelde vragen

Team Vaartland.nl